top of page

Hur går det till?

Mitt fokus och önskan är alltid att Du, din essens och det som dina gåvor kan bidra med ute i världen ska bli tydligt på din hemsida, att det ska kännas och vibrera igenom. Jag guidar dig med glädje genom hela processen på ett roligt och kreativt sätt och jag finns alltid närvarande för vägledning om du behöver.
VAD INNEBÄR PERSONLIG OCH ENKEL?

Det betyder att allt du behöver fokusera på är att utrycka din kärlek och vad du vill dela med omvärlden, om du har något erbjudande, lite om dig själv såklart samt samla de bilder du älskar som speglar din passion.


Resten lämnar du till mig!


Designen och allt det tekniska tar jag hand om och ser till så att allt kommer i flöde. Detta är min passion och jag är personligt engagerad i att du ska bli så nöjd det bara går. När hemsidan är lanserad kan du enkelt justera texter och bilder själv, dela dina events i det sociala flödet och vissa delar kan du tom uppdatera via mobilen. Om du behöver mer hjälp nu eller i framtiden så finns jag till hands. Din hemsida kan enkelt expandera när din business expanderar.

SKAPANDE PROCESSEN - STEG FÖR STEG

1. Uppstartsmöte

Vi inleder alltid med ett uppstartsmöte där du får dela allt om din passion, vad du önskar ge till världen och vad som är viktigt för dig! Jag ställer frågor för att få en uppfattning av vad som får dig att brinna för just detta, vad som är essensen i din passion och din vägledning.

Vi pratar även om struktur, form och upplägg, vad syftet är, vilka dina behov är och vad du vill uppnå med din hemsida. Ju tydligare du är med vad du vill, desto tydligare blir budskapet ut i världen.


2. Struktur & vägledning

Om du har valt att skapa din hemsida genom det färdiga Konceptet får du en guide av mig med tydligt innehåll och med rubriker för varje text du ska skriva. Du kan se detta som en vägledning för att få riktning, ett fint flöde och ett tydligt budskap på din hemsida.


Om du har valt en skräddarsydd hemsida ger jag dig ett skriftligt upplägg med prisförslag. Under processens gång kan nya behov uppstå och upplägget ibland förändras.


3. Text & bild

- Din skapandeprocess

Därefter börjar din skapandeprocess där texter ska födas och bilder tas fram. Detta är ibland en utmande och samtidigt fantastiskt rolig resa att verkligen få ner sin passion och kärlek i ord.


När allt har kommit i form så mailar du alla texter och bilder till mig. Jag går igenom materialet och ibland behövs kompletteringar och förtydligande. Kom ihåg att du kan alltid justera och ändra din texter i efterhand när helheten har landat.


4. Designen

- Min skapandeprocess

När alla texter och bilder är framtagna väver jag samman allt till en helhet, jag arbetar som bäst när det går snabbt och om energin är hög kan detta gå på bara 1-2 dagar. Du får såklart möjlighet att ge synpunkter om justeringar.


5. Det tekniska

Därefter sker allt det tekniska med upprättande av wix-konto, inkoppling av domännamn, SEO och alla små detaljer som gör den stora skillnaden. Det kan ta upp till 72 timmar efter att domänen är inkopplad till att din hemsida är synlig världen över men oftast går det snabbare.Voila! Nu är din nya Hemsida och dina gåvor ute i världen för andra att ta del av!


bottom of page